c

Det Norske Veritas kontor og parkeringsbygg

  • Skisse Veritas kontor og P-hus

Nytt kontorbygg og parkeringsanlegg i Veritasparken på Høvik i Bærum. Nybygget er bygget inntil og koblet sammen med eksisterende bygningsmasse (Veritas 2), som også ble rehabilitert som ny kantine og inngang.

Parkeringsanlegget er senket ned i bakken og et nytt parkområde er etablert på taket. 

Kontorbygget er tildelt BREEAM Excellent sertifisering. 

Søk etter et prosjekt

Antall prosjekter

loading