c

Munkedamsveien 62

  • Munkedamsveien 62

Bygningen ligger i overgangen mellom tett by og åpen havn, i parken bak store, gamle trær. Den er formet av parken som den omslutter og danner et bakteppe for. Bygningen er gitt et lett fasadeutrykk i glass. Bygget er oppført med god kvalitet og standard, og tilfredstiller krevende miljømål. Dette tilsier at fasadene må ha høy U-verdi, gi god skjerming for å minimere kjølebehovet, god solavskjerming for arbeidsplassene og vinduer som gir mye lys og utsikt. Som løsning er det utviklet et system av avskjermende, utenpåliggende strukturer som omrammer hvert vindu i de tre øverste etasjene. Disse elementene er utarbeidet for å lage en rolig, men i størst mulig grad åpen fasade mot den vernede parken.

Det fire etasjers bygget er på 5000m2 BRA samt kjeller på ca 1120m2. Det er lagt vekt på fleksibilitet og generalitet i bygningsmessige løsninger. Bygningens form, planløsning, materialbruk og teknikk gir robusthet med tanke på leietakers mulige behov for endret bruk, møblering og layout over tid. I byggets 1. etasje er det etablert en 4-avdelings barnehage(431m2 BRA). Bygget får kjeller i underetasjen og resepsjon, møterom, kantine og barnehage i første etasje. Andre til fjerde etasje vil bestå av åpent landskap og cellekontorer.

Ombygging av den gamle portnerboligen inngikk også i prosjektet. Fasadene er verneverdige i murbygningen fra 1860-tallet. Arealene innvendig er komplett oppgradert. Bygget inngår som en del av barnehagen.

Forretningsbygget er klassifisert Breeam Nor Excellent, energiklasse A. Prosjektetomfatter flere kjernefaktorer for innovativ og miljøeffektiv design, blant annet: spesialutviklet utenpåliggende solavskjerming i glass, bygningen er oppvarmet med jord/bergvarme fra brønner i parken. Sedum på taket. Lavt antall parkeringsplasser og tilrettelagt for sykling. 

Akritekt:LBO Arkitekter

Søk etter et prosjekt

Antall prosjekter

loading