c

Sørkedalsveien 8

  • Sørkedalsveien 8
  • Sørkedalsveien 8
  • Fasade vest

Prosjektet er en totalombyggning av et eksisterende bygg fra 80-tallet (tidl. hovedkontor til Statoil Fuel Retail). Bygget ble strippet ned og rensket til råbygg. Deretter ble det bygget om til to frittstående lamellblokker. Den ene lamellen er et kontorbygg med kantinefasiliteter og takterrasse. Denne lamellen ble ferdigstilt desember 2016. Den andre lamellen er et leilighetsbygg med totalt 116 boliger, næringsarealer i de to nederste etasjene og takhage. Dette ble ferdigstilt sommeren 2017. 

 

Søk etter et prosjekt

Antall prosjekter

loading