c

Nesodden kommunesenter

  • Nesodden kommunesenter

Tangenten er et nytt flerbruktbygg med lokaler for Tangenåsen ungdomsskole, kulturskole, ungdomsklubb, bibliotek, kafé, helsestasjon, infosenter og kommuneadministrasjon. 

Prosjektet er gjennomført som et samspillsprosjekt. 

Søk etter et prosjekt

Antall prosjekter

loading