c

Treschowsgate 2 - Omsorg

  • Treschowsgate 2

Prosjektet omfatter ombygging og oppføring av 76 omsorgsleiligheter i Treschowsgate. 

Et eksisterende 6 etasjers kontorbyggbygg fra 1960-tallet ble rensket ned til råbygg og deretter bygget opp igjen. To nye etasjer ble lagt til. I tillegg ble det oppført et nytt tilbygg på fire etasjer.   

Bygget inneholder også bydelssenter for omsorgstjenesten i Sagene bydel.

Leietaker/drifter er Oslo kommune.

Søk etter et prosjekt

Antall prosjekter

loading