c

Rehab. E18 Festningstunnelen

  • Oversiktstegning

Rehabilitering av Festningstunnelen på E18 og i den vestlige delen av Operatunnelen og pumpestasjon på Bygdøylokket.

Tunnelen hadde en ÅDT på ca. 80 000.

Arbeidet i tunnelen bestod i hovedtrekk av etablering av rømningslys, brannbeskyttelse av betongtunneler, nytt PE-hvelv i Danskeløpet, trafikksikkerhetstiltak i havarinisjer, tiltak mot drypp og istapp-dannelser i hovedløpene og ramper Vestbanekrysset, utskiftning og oppgradering av teknisk utstyr hovedsaklig inne i rampene i Vestbanekryssert og utenfor tunnelen, maling av tunnel, etablering av sedimenteringsbasseng i eksisterende rom, VA arbeider og nye tekniske rom i (T5) i av rampe Vestbanekrysset.

I tillegg til arbeidet i tunnelen, ble det arbeidet i to dagsoneområder:

  • Dagsonen på Filipstad: Utskiftning av bom-løsning (driftsåpning), samt div. skiltarbeid i dagsonen.
  • Bygdøylokket: Rehabilitering av teknisk rom i kulvert med utskifting av pumper og pumpestokk, samt etablering av stoppnisje i rundkjøring og div. arbeider i tilkomstområdet i dagen.

Arbeidene i tunnelen pågikk som nattarbeid i ett løp om gangen. Tunnelen med tilhørende dagsoner ble åpnet for trafikk hver morgen.

Søk etter et prosjekt

Antall prosjekter

loading