c

D12 Fløen - Kronstad

Tilleggsinformasjon

Entreprisen omfatter grunnarbeider på strekningen fra Fløen (AdO Arena) til Kronstad, og består i hovedsak av: grunnarbeider, arbeider i dagsone, rivning av bygninger og konstruksjoner, sprengning av sjakter for adkomst til holdeplass: Sjakt adkomst N, Sjakt adkomst S, utfylling i Store Lungegårdsvann, fylling med sprengstein i linjen, forsterkningslag bane, g/s-veier, veier, spunt og pel, og betongkonstruksjoner. Blant annet gang/sykkelbru (96m), pumpestasjoner, likeretterbygg, kuverter, teknisk bygg, portaler og støttemurer. 

Arbeider i tunnel · Sprengning av tunnel: (ca. 1000 m lang) o Ett-løps tunnel for bane (tverrsnitt ca. 30m2) o To-løps tunnel for bane (tverrsnitt ca. 70m2) o Bergrom for holdeplass (tverrsnitt 210-340m2) o Gangtunnel til inngang N o Nisjer o Strossing av ca. 30 m i eksisterende jernbanetunnel (Kronstadtunnelen) · Sikring av tunnel og bergrom.

Søk etter et prosjekt

Antall prosjekter

loading