c

Sola Airport Arena

  • Fasade
  • Innvendig
  • Innvendig

Et plussenergibygg med ny bransjestandard for smarthusteknologi. Sola Airport Arena bygg A er et kontorbygg beliggende ved Sømmevågen, rett øst for nordre del av rullebanen på Stavanger lufthavn Sola. Bygget er 3000m2 og har tre etasjer over bakkenivå og kjeller under en tredjedel av bygget. I tillegg til kontorlandskap rommer bygget dataverksted, garderober, trimrom og et atrium som til daglig rommer kantine, men som også kan brukes til ulike arrangement. Det er ca. 130 kontorarbeidsplasser i bygget. Dataselskapet Atea leier i dag hele bygget. Byggets tekniske infrastruktur er i stor grad basert på en bruk av åpne systemer som kjører på en konvergert infrastruktur. Dette gir en interoperabilitet, fleksibilitet og robusthet som er unik i ft nye bygg i dag. Det gir helt nye muligheter både i forhold til drift av bygg og fornøyde leietakere.

På grunn av kvikkleire er byggets kjeller forankret til fjell. Resten av bygget står på stålkjernepeler. Det er gjort klart for tilgang til et parkeringsanlegg i neste byggetrinn via en kulvert. Under bygget er det lagt membran og brønner for utlufting av radongass.

Bygget er trekantet med avrundete hjørner. Kjeller og fundamenter er støpt vanntett ferdigbetong. Bærende konstruksjon over bakkenivå består av stål og hulldekker. Taket er flatt, isolert og tekket. Over atriet midt i bygget er det et glasstak. Hele bygget har en dobbel glassfasade utenpå klimavegg.

Det er tepper og flis i kontorer og fellesareal, belegg i trapper og industriparkett i atrium/kantine. I første etasje er det faste vegger og systemhimlinger. I andre og tredje etasje er det åpne kontorlandskaper med datagulv, få vegger og med faste himlinger med lydabsorbenter. I disse etasjene er det glass mellom atriet og kontorlandskapene, noe som gjør bygget meget transparent. I første etasje er det to møterom med foldevegger.

 

Miljø og teknikk
Bygget er prosjektert og ført opp etter Tek10. Oppvarming er basert på varmepumpe mot energibrønner. Kjøling og oppvarming av bygget går via ventilasjon, som i dette bygget er fortrengingsventilasjon. En har hentet inspirasjon og erfaringsdata fra powerhouseprosjektene. BMS anlegget styrer systemet til å varme eller kjøle bygget i løpet av natten. Varme lagres i eksponert betong og regulerer temperatur via ventilasjonen dagen derpå. Bygget er utstyrt med målere som lagrer data og optimaliserer denne prosessen. Bygget er i energiklasse A.

Brannsikring er ivaretatt med fullsprinkling. Solavskjerming skjer med screens som ligger mellom lagene i glassfasaden. Grunnet nærhet til rullebanen på Stavanger lufthavn Sola er bygget ekstra godt støyisolert. Utenfor bygget er det parkering (13 plasser for el-biler der bileier selv kan bestemme hvor lenge bilen skal lades) og grøntareal med sittegrupper.

Solceller på tak, energibrønner samt fortrengningsventilasjon. God utnyttelse av lokalt produsert fornybar termisk energi og solkraft, system for overskuddsenergi, samt utveksling og gjenvinning av energi.

Entrepriseform
Prosjektet er samarbeid mellom Hellstø bil som byggherre, Atea som leietaker og Skanska som entreprenør. Entreprisen ble gjennomført i totalentreprise basert på NS8407.

BIM
BIM ble benyttet i tverrfaglig prosjektering, planlegging og produksjon; til kollisjonskontroller, visualisering, mengdeuttak, framdriftsplanlegging, samt til KS i prosjektering og produksjon. Solibri ble brukt som samhandlingsverktøy i prosjekteringen og til avklaringer ute på byggeplassen.

I oppfølgingen av KS og HMS på byggeplassen ble BIM 360 Field benyttet. BIM 360 Field ble også benyttet som dokumentasjonsverktøy i forbindelse med sluttbefaringer og overlevering til byggherren.

Lean
Last Planner System ble benyttet i prosjektet med hovedfremdriftsplan, faseplaner, utkikksplaner og 3-ukersplaner. Bakoverplanlegging ble benytte for å sikre involvering og forankring hos alle aktørene utarbeidelse av planene. I de ukentlige fremdriftsmøtene ble på fokusert sterkt på de syv forutsetningen for sunne aktiviteter ved gjennomgang av utkikksplanen og 3-ukersplanene.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Et plussenergibygg med ny bransjestandard for smarthusteknologi. Sola Airport Arena bygg A er et kontorbygg beliggende ved Sømmevågen, rett øst for nordre del av rullebanen på Stavanger lufthavn Sola. Bygget er 3000m2 og har tre etasjer over bakkenivå og kjeller under en tredjedel av bygget. I tillegg til kontorlandskap rommer bygget dataverksted, garderober, trimrom og et atrium som til daglig rommer kantine, men som også kan brukes til ulike arrangement. Det er ca. 130 kontorarbeidsplasser i bygget. Dataselskapet Atea leier i dag hele bygget. Byggets tekniske infrastruktur er i stor grad basert på en bruk av åpne systemer som kjører på en konvergert infrastruktur. Dette gir en interoperabilitet, fleksibilitet og robusthet som er unik i ft nye bygg i dag. Det gir helt nye muligheter både i forhold til drift av bygg og fornøyde leietakere.

På grunn av kvikkleire er byggets kjeller forankret til fjell. Resten av bygget står på stålkjernepeler. Det er gjort klart for tilgang til et parkeringsanlegg i neste byggetrinn via en kulvert. Under bygget er det lagt membran og brønner for utlufting av radongass.

Bygget er trekantet med avrundete hjørner. Kjeller og fundamenter er støpt vanntett ferdigbetong. Bærende konstruksjon over bakkenivå består av stål og hulldekker. Taket er flatt, isolert og tekket. Over atriet midt i bygget er det et glasstak. Hele bygget har en dobbel glassfasade utenpå klimavegg.

Det er tepper og flis i kontorer og fellesareal, belegg i trapper og industriparkett i atrium/kantine. I første etasje er det faste vegger og systemhimlinger. I andre og tredje etasje er det åpne kontorlandskaper med datagulv, få vegger og med faste himlinger med lydabsorbenter. I disse etasjene er det glass mellom atriet og kontorlandskapene, noe som gjør bygget meget transparent. I første etasje er det to møterom med foldevegger.

 

Miljø og teknikk
Bygget er prosjektert og ført opp etter Tek10. Oppvarming er basert på varmepumpe mot energibrønner. Kjøling og oppvarming av bygget går via ventilasjon, som i dette bygget er fortrengingsventilasjon. En har hentet inspirasjon og erfaringsdata fra powerhouseprosjektene. BMS anlegget styrer systemet til å varme eller kjøle bygget i løpet av natten. Varme lagres i eksponert betong og regulerer temperatur via ventilasjonen dagen derpå. Bygget er utstyrt med målere som lagrer data og optimaliserer denne prosessen. Bygget er i energiklasse A.

Brannsikring er ivaretatt med fullsprinkling. Solavskjerming skjer med screens som ligger mellom lagene i glassfasaden. Grunnet nærhet til rullebanen på Stavanger lufthavn Sola er bygget ekstra godt støyisolert. Utenfor bygget er det parkering (13 plasser for el-biler der bileier selv kan bestemme hvor lenge bilen skal lades) og grøntareal med sittegrupper.

Solceller på tak, energibrønner samt fortrengningsventilasjon. God utnyttelse av lokalt produsert fornybar termisk energi og solkraft, system for overskuddsenergi, samt utveksling og gjenvinning av energi.

Entrepriseform
Prosjektet er samarbeid mellom Hellstø bil som byggherre, Atea som leietaker og Skanska som entreprenør. Entreprisen ble gjennomført i totalentreprise basert på NS8407.

BIM
BIM ble benyttet i tverrfaglig prosjektering, planlegging og produksjon; til kollisjonskontroller, visualisering, mengdeuttak, framdriftsplanlegging, samt til KS i prosjektering og produksjon. Solibri ble brukt som samhandlingsverktøy i prosjekteringen og til avklaringer ute på byggeplassen.

I oppfølgingen av KS og HMS på byggeplassen ble BIM 360 Field benyttet. BIM 360 Field ble også benyttet som dokumentasjonsverktøy i forbindelse med sluttbefaringer og overlevering til byggherren.

Lean
Last Planner System ble benyttet i prosjektet med hovedfremdriftsplan, faseplaner, utkikksplaner og 3-ukersplaner. Bakoverplanlegging ble benytte for å sikre involvering og forankring hos alle aktørene utarbeidelse av planene. I de ukentlige fremdriftsmøtene ble på fokusert sterkt på de syv forutsetningen for sunne aktiviteter ved gjennomgang av utkikksplanen og 3-ukersplanene.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Et plussenergibygg med ny bransjestandard for smarthusteknologi. Sola Airport Arena bygg A er et kontorbygg beliggende ved Sømmevågen, rett øst for nordre del av rullebanen på Stavanger lufthavn Sola. Bygget er 3000m2 og har tre etasjer over bakkenivå og kjeller under en tredjedel av bygget. I tillegg til kontorlandskap rommer bygget dataverksted, garderober, trimrom og et atrium som til daglig rommer kantine, men som også kan brukes til ulike arrangement. Det er ca. 130 kontorarbeidsplasser i bygget. Dataselskapet Atea leier i dag hele bygget. Byggets tekniske infrastruktur er i stor grad basert på en bruk av åpne systemer som kjører på en konvergert infrastruktur. Dette gir en interoperabilitet, fleksibilitet og robusthet som er unik i ft nye bygg i dag. Det gir helt nye muligheter både i forhold til drift av bygg og fornøyde leietakere.

På grunn av kvikkleire er byggets kjeller forankret til fjell. Resten av bygget står på stålkjernepeler. Det er gjort klart for tilgang til et parkeringsanlegg i neste byggetrinn via en kulvert. Under bygget er det lagt membran og brønner for utlufting av radongass.

Bygget er trekantet med avrundete hjørner. Kjeller og fundamenter er støpt vanntett ferdigbetong. Bærende konstruksjon over bakkenivå består av stål og hulldekker. Taket er flatt, isolert og tekket. Over atriet midt i bygget er det et glasstak. Hele bygget har en dobbel glassfasade utenpå klimavegg.

Det er tepper og flis i kontorer og fellesareal, belegg i trapper og industriparkett i atrium/kantine. I første etasje er det faste vegger og systemhimlinger. I andre og tredje etasje er det åpne kontorlandskaper med datagulv, få vegger og med faste himlinger med lydabsorbenter. I disse etasjene er det glass mellom atriet og kontorlandskapene, noe som gjør bygget meget transparent. I første etasje er det to møterom med foldevegger.

 

Miljø og teknikk
Bygget er prosjektert og ført opp etter Tek10. Oppvarming er basert på varmepumpe mot energibrønner. Kjøling og oppvarming av bygget går via ventilasjon, som i dette bygget er fortrengingsventilasjon. En har hentet inspirasjon og erfaringsdata fra powerhouseprosjektene. BMS anlegget styrer systemet til å varme eller kjøle bygget i løpet av natten. Varme lagres i eksponert betong og regulerer temperatur via ventilasjonen dagen derpå. Bygget er utstyrt med målere som lagrer data og optimaliserer denne prosessen. Bygget er i energiklasse A.

Brannsikring er ivaretatt med fullsprinkling. Solavskjerming skjer med screens som ligger mellom lagene i glassfasaden. Grunnet nærhet til rullebanen på Stavanger lufthavn Sola er bygget ekstra godt støyisolert. Utenfor bygget er det parkering (13 plasser for el-biler der bileier selv kan bestemme hvor lenge bilen skal lades) og grøntareal med sittegrupper.

Solceller på tak, energibrønner samt fortrengningsventilasjon. God utnyttelse av lokalt produsert fornybar termisk energi og solkraft, system for overskuddsenergi, samt utveksling og gjenvinning av energi.

Entrepriseform
Prosjektet er samarbeid mellom Hellstø bil som byggherre, Atea som leietaker og Skanska som entreprenør. Entreprisen ble gjennomført i totalentreprise basert på NS8407.

BIM
BIM ble benyttet i tverrfaglig prosjektering, planlegging og produksjon; til kollisjonskontroller, visualisering, mengdeuttak, framdriftsplanlegging, samt til KS i prosjektering og produksjon. Solibri ble brukt som samhandlingsverktøy i prosjekteringen og til avklaringer ute på byggeplassen.

I oppfølgingen av KS og HMS på byggeplassen ble BIM 360 Field benyttet. BIM 360 Field ble også benyttet som dokumentasjonsverktøy i forbindelse med sluttbefaringer og overlevering til byggherren.

Lean
Last Planner System ble benyttet i prosjektet med hovedfremdriftsplan, faseplaner, utkikksplaner og 3-ukersplaner. Bakoverplanlegging ble benytte for å sikre involvering og forankring hos alle aktørene utarbeidelse av planene. I de ukentlige fremdriftsmøtene ble på fokusert sterkt på de syv forutsetningen for sunne aktiviteter ved gjennomgang av utkikksplanen og 3-ukersplanene.

 

 

 

Et plussenergibygg med ny bransjestandard for smarthusteknologi. Sola Airport Arena bygg A er et kontorbygg beliggende ved Sømmevågen, rett øst for nordre del av rullebanen på Stavanger lufthavn Sola. Bygget er 3000m2 og har tre etasjer over bakkenivå og kjeller under en tredjedel av bygget. I tillegg til kontorlandskap rommer bygget dataverksted, garderober, trimrom og et atrium som til daglig rommer kantine, men som også kan brukes til ulike arrangement. Det er ca. 130 kontorarbeidsplasser i bygget. Dataselskapet Atea leier i dag hele bygget. Byggets tekniske infrastruktur er i stor grad basert på en bruk av åpne systemer som kjører på en konvergert infrastruktur. Dette gir en interoperabilitet, fleksibilitet og robusthet som er unik i ft nye bygg i dag. Det gir helt nye muligheter både i forhold til drift av bygg og fornøyde leietakere.

På grunn av kvikkleire er byggets kjeller forankret til fjell. Resten av bygget står på stålkjernepeler. Det er gjort klart for tilgang til et parkeringsanlegg i neste byggetrinn via en kulvert. Under bygget er det lagt membran og brønner for utlufting av radongass.

Bygget er trekantet med avrundete hjørner. Kjeller og fundamenter er støpt vanntett ferdigbetong. Bærende konstruksjon over bakkenivå består av stål og hulldekker. Taket er flatt, isolert og tekket. Over atriet midt i bygget er det et glasstak. Hele bygget har en dobbel glassfasade utenpå klimavegg.

Det er tepper og flis i kontorer og fellesareal, belegg i trapper og industriparkett i atrium/kantine. I første etasje er det faste vegger og systemhimlinger. I andre og tredje etasje er det åpne kontorlandskaper med datagulv, få vegger og med faste himlinger med lydabsorbenter. I disse etasjene er det glass mellom atriet og kontorlandskapene, noe som gjør bygget meget transparent. I første etasje er det to møterom med foldevegger.

 

Miljø og teknikk
Bygget er prosjektert og ført opp etter Tek10. Oppvarming er basert på varmepumpe mot energibrønner. Kjøling og oppvarming av bygget går via ventilasjon, som i dette bygget er fortrengingsventilasjon. En har hentet inspirasjon og erfaringsdata fra powerhouseprosjektene. BMS anlegget styrer systemet til å varme eller kjøle bygget i løpet av natten. Varme lagres i eksponert betong og regulerer temperatur via ventilasjonen dagen derpå. Bygget er utstyrt med målere som lagrer data og optimaliserer denne prosessen. Bygget er i energiklasse A.

Brannsikring er ivaretatt med fullsprinkling. Solavskjerming skjer med screens som ligger mellom lagene i glassfasaden. Grunnet nærhet til rullebanen på Stavanger lufthavn Sola er bygget ekstra godt støyisolert. Utenfor bygget er det parkering (13 plasser for el-biler der bileier selv kan bestemme hvor lenge bilen skal lades) og grøntareal med sittegrupper.

Solceller på tak, energibrønner samt fortrengningsventilasjon. God utnyttelse av lokalt produsert fornybar termisk energi og solkraft, system for overskuddsenergi, samt utveksling og gjenvinning av energi.

Entrepriseform
Prosjektet er samarbeid mellom Hellstø bil som byggherre, Atea som leietaker og Skanska som entreprenør. Entreprisen ble gjennomført i totalentreprise basert på NS8407.

BIM
BIM ble benyttet i tverrfaglig prosjektering, planlegging og produksjon; til kollisjonskontroller, visualisering, mengdeuttak, framdriftsplanlegging, samt til KS i prosjektering og produksjon. Solibri ble brukt som samhandlingsverktøy i prosjekteringen og til avklaringer ute på byggeplassen.

I oppfølgingen av KS og HMS på byggeplassen ble BIM 360 Field benyttet. BIM 360 Field ble også benyttet som dokumentasjonsverktøy i forbindelse med sluttbefaringer og overlevering til byggherren.

Lean
Last Planner System ble benyttet i prosjektet med hovedfremdriftsplan, faseplaner, utkikksplaner og 3-ukersplaner. Bakoverplanlegging ble benytte for å sikre involvering og forankring hos alle aktørene utarbeidelse av planene. I de ukentlige fremdriftsmøtene ble på fokusert sterkt på de syv forutsetningen for sunne aktiviteter ved gjennomgang av utkikksplanen og 3-ukersplanene.

 

 

Et plussenergibygg med ny bransjestandard for smarthusteknologi. Sola Airport Arena bygg A er et kontorbygg beliggende ved Sømmevågen, rett øst for nordre del av rullebanen på Stavanger lufthavn Sola. Bygget er 3000m2 og har tre etasjer over bakkenivå og kjeller under en tredjedel av bygget. I tillegg til kontorlandskap rommer bygget dataverksted, garderober, trimrom og et atrium som til daglig rommer kantine, men som også kan brukes til ulike arrangement. Det er ca. 130 kontorarbeidsplasser i bygget. Dataselskapet Atea leier i dag hele bygget. Byggets tekniske infrastruktur er i stor grad basert på en bruk av åpne systemer som kjører på en konvergert infrastruktur. Dette gir en interoperabilitet, fleksibilitet og robusthet som er unik i ft nye bygg i dag. Det gir helt nye muligheter både i forhold til drift av bygg og fornøyde leietakere.

På grunn av kvikkleire er byggets kjeller forankret til fjell. Resten av bygget står på stålkjernepeler. Det er gjort klart for tilgang til et parkeringsanlegg i neste byggetrinn via en kulvert. Under bygget er det lagt membran og brønner for utlufting av radongass.

Bygget er trekantet med avrundete hjørner. Kjeller og fundamenter er støpt vanntett ferdigbetong. Bærende konstruksjon over bakkenivå består av stål og hulldekker. Taket er flatt, isolert og tekket. Over atriet midt i bygget er det et glasstak. Hele bygget har en dobbel glassfasade utenpå klimavegg.

Det er tepper og flis i kontorer og fellesareal, belegg i trapper og industriparkett i atrium/kantine. I første etasje er det faste vegger og systemhimlinger. I andre og tredje etasje er det åpne kontorlandskaper med datagulv, få vegger og med faste himlinger med lydabsorbenter. I disse etasjene er det glass mellom atriet og kontorlandskapene, noe som gjør bygget meget transparent. I første etasje er det to møterom med foldevegger.

 

Miljø og teknikk
Bygget er prosjektert og ført opp etter Tek10. Oppvarming er basert på varmepumpe mot energibrønner. Kjøling og oppvarming av bygget går via ventilasjon, som i dette bygget er fortrengingsventilasjon. En har hentet inspirasjon og erfaringsdata fra powerhouseprosjektene. BMS anlegget styrer systemet til å varme eller kjøle bygget i løpet av natten. Varme lagres i eksponert betong og regulerer temperatur via ventilasjonen dagen derpå. Bygget er utstyrt med målere som lagrer data og optimaliserer denne prosessen. Bygget er i energiklasse A.

Brannsikring er ivaretatt med fullsprinkling. Solavskjerming skjer med screens som ligger mellom lagene i glassfasaden. Grunnet nærhet til rullebanen på Stavanger lufthavn Sola er bygget ekstra godt støyisolert. Utenfor bygget er det parkering (13 plasser for el-biler der bileier selv kan bestemme hvor lenge bilen skal lades) og grøntareal med sittegrupper.

Solceller på tak, energibrønner samt fortrengningsventilasjon. God utnyttelse av lokalt produsert fornybar termisk energi og solkraft, system for overskuddsenergi, samt utveksling og gjenvinning av energi.

 

Entrepriseform
Prosjektet er samarbeid mellom Hellstø bil som byggherre, Atea som leietaker og Skanska som entreprenør. Entreprisen ble gjennomført i totalentreprise basert på NS8407.

BIM
BIM ble benyttet i tverrfaglig prosjektering, planlegging og produksjon; til kollisjonskontroller, visualisering, mengdeuttak, framdriftsplanlegging, samt til KS i prosjektering og produksjon. Solibri ble brukt som samhandlingsverktøy i prosjekteringen og til avklaringer ute på byggeplassen.

I oppfølgingen av KS og HMS på byggeplassen ble BIM 360 Field benyttet. BIM 360 Field ble også benyttet som dokumentasjonsverktøy i forbindelse med sluttbefaringer og overlevering til byggherren.

Lean
Last Planner System ble benyttet i prosjektet med hovedfremdriftsplan, faseplaner, utkikksplaner og 3-ukersplaner. Bakoverplanlegging ble benytte for å sikre involvering og forankring hos alle aktørene utarbeidelse av planene. I de ukentlige fremdriftsmøtene ble på fokusert sterkt på de syv forutsetningen for sunne aktiviteter ved gjennomgang av utkikksplanen og 3-ukersplanene.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Søk etter et prosjekt

Antall prosjekter

loading