c

Sviland Skule

  • Skisse

Det skal bygges en ny barneskole i Sandnes Kommune med plass til 196 elever på ca. 4000m2, og en idrettshall på ca. 1000m2. Oppstart vil være ved årsskiftet 19/20, og den nye skolen skal bygges mens eksisterende skole fremdeles er i drift. Her vil samarbeidet til både elever, lærere og foreldre være viktig samt sikre god og trygg skolevei gjennom hele prosjektet. Når ny skole er tatt i bruk sommeren 2021, vil den gamle skolen rives og idrettshallen bygges opp. Idrettshallen skal stå klar i desember 2022.

Søk etter et prosjekt

Antall prosjekter

loading