c

Workplace Oo

  • Workplace Oo

Workplace Oo er lokalisert på Storo i Oslo, et område i rivende utvikling med godt utviklete offentlige kommunikasjonssystemer i nærheten av Oslo sentrum.

Før prosjektet startet, ble eksisterende bygningsmasse revet basert på en separat entreprise.

Bygget består av kjeller pluss 7. etasjer, totalt ca 25.000 m2. Bygget er inndelt i to stk. lameller med et overbygget atrium i mellom lamellene. Kjelleren består av to adskilte tekniske rom, p-arealer, varemottak, sykkelparkering samt treningsarealer «wellness» inkludert dusj og garderober.
Første etasje inneholder resepsjon, kantine og et møteromsenter. I tillegg er det avsatt ca. 500 m2 til næringsarealer.
Det er opparbeidet en park i syd, og beredskapsvei samt offentlig adkomst langs vestre og østre fasade.

40 stk geobrønner er tilknyttet kjøleanlegget i bygget -  Deep Green Cooling (DGC) løsningen er prosjektert / valgt av CDN.

Kjeller er plasstøpt og fundamentert pa stålkjernepeler. Skråninger langs byggetomten er sikret vha jordnagler og spuntvegger. Resterende bærekonstruksjon består av prefabrikerte HD-elementer samt
stålbjelker- og søyler. Yttervegger består av prefabrikkerte veggelementer kledd med aluminiumsprofiler, samt alu-glassfasader.

lnnvendige kontorlokaler består hovedsakelig av systemvegger- og himlinger, og teppebelagte gulv. Bad er plassbygd med fliser på gulv og vegger. Atriumet er kledd med trespiler på veggene, og naturstein på gulv.

Breeam Nor Excellent, Energiklasse A.

Arkitekt: Jostein Rønsen Arkitekter AS

Søk etter et prosjekt

Antall prosjekter

loading