c

Cenika

  • Cenika
  • Cenika
  • Cenika

Cenika er lokalisert på Tranby i Lier kommune. Prosjektet er en del av flere bygninger under oppføring på Skansen Næringspark. 

Før prosjektet startet har Skanska etablert en større støttemur mot Joseph Kellersvei og hensynssonen i øst som skal ta opp nivåforskjellene i terrenget og fungere som fundament for bygget.

Bygget er en kombinasjon av kontorer, lager og verksted. Totalt areal ca. 5700m2. Det etableres varemottak med takoverbygg for avfallhåndtering og lasteramper. Det er lagt fokus på moderne og lyse lokaler ved bruk av mye glassfasader i både kontor, lager og verksted.

Bygningen går over 3 etg. 1 etasje består av høylager, lavtlager og verksted med tilhørende Lab og kontorer. I 2 etasje er det en ren kontorfløy på ca. 700m2 og et lager på mezzanin på ca. 1200m2. I toppetasjen finner vi en sosial sone med tilhørende overbygd takterrasse.

Lagerdelen av bygget oppføres som tradisjonelt stålbygg med yttervegger av sandwichelementer. Kontorfløyene føres opp i stål, hulldekke og prefab betongvegger. Det er også store glassfasader i tilknytning til kontordelen samt innslag av trespiler for å bryte opp fasaden.

Bygget er oppført etter TEK 17. Det etableres solceller på tak som er en byggherreleveranse hvor montasjen skal leveres og koordineres av Totalentreprenør. Det vil være oppvarming via ventilasjons-systemer.

BIM blir benyttet i tverrfaglig prosjektering, planlegging og produksjon; til kollisjonskontroller, visualisering, mengdeuttak, framdriftsplanlegging, samt til KS i prosjektering og produksjon. Solibri ble brukt som samhandlingsverktøy i prosjekteringen og til avklaringer ute på byggeplassen. I oppfølgingen av KS og HMS på byggeplassen blir BIM 360 Field benyttet.

Last Planner System blir benyttet i prosjektet med hovedfremdriftsplan, faseplaner, utkikksplaner. Bakoverplanlegging blir benyttet for å sikre involvering og forankring hos alle aktørene i utarbeidelsen av planene.

Arkitekt: Halvorsen & Reine AS

Søk etter et prosjekt

Antall prosjekter

loading