c

Parallell

  • Parallell
  • Parallell

Prosjektet ligger sentralt på Økern/Løren med kort gangavstand til alle servicetilbud, buss og T-bane.

Parallell er et nytt kontorbygg på 16 etasjer + kjelleretasje. Bygget utføres med pelefundamentering og støpte fundamenter til fast fjell samt en støpt bunnplate. Råbygget består i hovedsak av prefabrikkerte betongelementer, bare kjelleretasjen plasstøpes. Fasadene består av glass og aluminium. Utomhusarealet vil være offentlig tilgjengelig og opparbeides som et bilfritt torg.

Prosjektet har et areal på ca. 19.500m2 som går over 16 etasjer i tillegg til kjelleretasjen.

Prosjektet har høye miljøambisjoner og næringsbygget skal ved
ferdigstillelse miljøsertifiseres i henhold til Breeam Nor Excellent
samt Well sertifiseres «Gold». Prosjektet vil tilfredsstille
energimerke B. Et lavt energiforbruk er ivaretatt ved a ha en kompakt
bygningsmasse, en tett og godt isolert klimavegg samt et smalt bygg med mye fasade som gir gode lysforhold i bygget. Videre vil byggets kjølebehov i sin helhet dekkes av Deep Green Cooling (DGC). Totalt har det blitt boret 42 energibrønner under bygget.

Arkitekt: Arcasa Arkitekter AS

Søk etter et prosjekt

Antall prosjekter

loading