c

Ryen Helsehus

  • Ryen Helsehus

Ryen helsehus oppføres med 142 moderne kortidsplasser, med enerom og eget bad. I tillegg blir det fellesrom, service- og kontorfunksjoner samt ambulansemottak. Skanska tar i bruk en innovativ, modulbasert måte å bygge helsehuset på. Oppdraget omfatter også omlegging av en hovedvannledning for hele området. Prosjektet startet med riving av det eksisterende Ryenhjemmet samt prosjektering av et nytt, miljøvennlig helsehus. 

Prosjektet har en enkel hovedform, godt dagslys i alle rom for varig opphold samt i korridorene med sosiale soner.Todelingen av volumet ved bruk av en transparent glassfasade og elementer som balkonger og bruksrom gir bygget et tydelig visuelt uttrykk og menneskelige dimensjoner. Trefasadene med beboerrom innenfor er gruppert slik at det er åpninger mellom dem som gir gløtt både ut og inn. Mange av avdelingenes sosiale soner er plassert her. Bygget bæres av en delvis inntrukket sokkel (base) og utkragede volumer som bæres av slanke søyler. I sokkelen (plan U1) er det puss som fasademateriale. Bortsett fra plan U1, vestibyle, trapper og heiser samt rømningstrapper i nord og sør, er bygget planlagt utført med bruk av 465 moduler i tre levert av Kodumaja. Helsehusets sokkel (plan U1) utføres i prefabrikkerte søyler og betongbjelker samt plasstøpt betong i gulv på grunnen og vegger mot terreng. Bygget får smartdørteknologi og blir nøkkelfritt.

Ryen Helsehus skal tilby rehabilitering og restitusjon, med fysioterapeut, lege og trenings-rom, slik at brukerne kan komme tilbake til sitt eget hjem.

Ryen helsehus skal miljøklassifiseres i henhold til Breeam NOR Very Good og bygges på en fossilfri byggeplass. Bygget får tremoduler med utvendig trekledning, solcelleanlegg over hele taket og sedum på halve taket.

Arkitekt: HUS Arkitekter AS

Søk etter et prosjekt

Antall prosjekter

loading