c

Lindeberg sykehjem

  • Lindeberg sykehjem

Nye Lindeberg sykehjem blir et av Norges mest miljøvennlige sykehjem. Det skal inneholde 144 nye sykehjemsplasser over 6 etg og kjeller. Arealet er 15700m2 BTA. Prosjektet omfatter rivning av Lindeberg omsorgssenter fra 1979 og bygging av nytt sykehjem på samme tomt i bydel Alna. Samt åpning av Lindebergbekken og etablering av et grønt drag med turvei. 

Prosjektet har et høyt miljøfokus. Breeam Nor Excellent, ambisjon om nZEB, klimagassutslipp CO2 maks 80 % av referansebygg, lave LCC‐kostnader, varme og kjøling i golv via varmepumpe og 28 geobrønner, høyeffektive monokrystallinske solceller på tak, bygningsintegrerte solceller i fasader, glassvegger og pergola samt fossilfri byggeplass.

Prosjektet benytter VDC, med ICE‐møter, involverende planlegging, BIM 3D og 4D i tverrfaglig prosjektering, planlegging og produksjon. Prosjektet benyttet VR‐teknologi til visualisering av beboerrom for brukerne. Planhierarkiet er bygd opp iht. Skanskas planhierarki. Prosjektet er en digital byggeplass; betongarbeiderne har ingen armeringstegninger, men tilgang til 3D‐modell påiPad. Prosjektet bruker StreamBIM i produksjonsoppføging og tar i bruk Skanska sitt nye digitale verktø for sluttfase, SDP (Skanska digitale plattform).

Arkitekt: HUS Arkitekter AS 

Søk etter et prosjekt

Antall prosjekter

loading