c

Lakkegata 3

  • Lakkegata 3

Lakkegata 3 er sentralt plassert i Oslo, med korte avstander til knutepunkter for offentlig transport.

Bygget ble oppført i 1981 som et kontorbygg over 7 etasjer samt full kjeller med tekniske rom og parkering. Støpte vegger, søyler, dragere og dekke i kjeller, støpte søyler og drager samt hulldekker i øvrige etasjer.

I 2. til 7. etasje er det leilighetshotell, med totalt 163 leiligheter. De enkelte leilighetene varierer i størrelse, fra enkeltrom med kjøkken og bad, til større leiligheter med inntil 3 separate soverom. I de to øvre etasjene har leilighetene tilgang til private balkonger. I en del av 1. etasje er det resepsjon for hotellet. I resterende arealer i 1. etasje er en større dagligvarebutikk med kjøkken for varm mat og tilhørende fasiliteter. Varelevering. I kjeller er det tekniske rom, tilfluktsrom som benyttes til lager og parkeringsarealer for biler og sykler. På tak er det etablert nye tekniske rom.

Eksisterende teglsteinsfasader er i hovedsak behold, med forsterkninger av tegldragere og noe rehabilitering. Det er skiftet vinduer i hele bygget, med ny oppdeling for tilpassing til leilighetene. Bygget er forsterket med gjennomgående stålkonstruksjoner for å ivareta krav i teknisk forskrift og det er etablert nye sjakter for tekniske føringer. 

Bygget er sertifisert til Breeam Nor Very good.

Arkitekt: Studio Puisto Arkkitehdit Oy

Søk etter et prosjekt

Antall prosjekter

loading