c

Mosby Oppvekstsenter (MOS)

  • 1
  • 2
  • 3

Mosby Oppvekstsenter består av skole, barnehage, gymsal og fellesfunksjoner for inntil 240 skoleelever, 120 barnehagebarn og 60 ansatte. Prosjektet skal oppføres etter passivhusstandard og har målsetninger knyttet til materialbruk, energieffektivitet og CO" utslipp.

Søk etter et prosjekt

Antall prosjekter

loading