c

COOP Bygg Mjøndalen

  • COOP Bygg Mjøndalen
  • COOP Bygg Mjøndalen

Prosjektet ligger i Mjøndalen i et område regulert for plasskrevende handel, tomten er på ca. 21000m2.

Coop Bygg Mjøndalen er en tradisjonell byggevarebutikk på ca. 3300 m2, samt en drive-in-butikk for trelast og tyngre byggevarer på 4000 m2. I tillegg til disse arealer kommer arealer til sosiale rom.

Bygget ble også utvidet med lokaler for 2 stk. leietakere, Thansen og Power. Denne delen har en grunnflate på ca. 2100 m2 med messanin på ca. 400 m2. Utomhusarealer på 11000 m2 er opparbeidet, der steinfylling under parkeringsplass utgjør fordrøyningsmagasin.

Bygningene oppføres som tradisjonelle stålbygg med yttervegger hovedsakelig i sandwichelementer, takkonstruksjon med gitterdragere og selvbærende stålplater som er utvendig isolert og tekket med PVC-folie. Takhøyde ca. 8 m. Kompensert fundamentering basert på løsleca, fundamenter og gulv på grunn i betong.  

Arkitekt: Halvorsen & Reine AS

 

Søk etter et prosjekt

Antall prosjekter

loading