c

Kongsberg Defence & Aerospace

  • Kongsberg Defence & Aerospace

Prosjektet består av to nye bygg på ca 3500m2 og utvidelse av eksisterende varemottak for Kongsberg Defence & Aerospace. Byggene skal benyttes til produksjon av komposittdeler og testing av komponenter til helikopter. Byggene er direktefundamenter på stedlige masser og det er benyttet stål bæresystem med sandwich-elementer. Det er levert kompliserte tekniske anlegg som skal samvirke med prosessleveranser.

Prosessbygget består av to produksjonslokaler for lakk- og tørkebokser samt kjemiske anlegg. Produksjonslokalene deles av en kontordel med teknisk mesanin og sosial del.

Helikopterbygget har flere produksjonslokaler og to testceller med svært strenge lydkrav. Begge byggene er knyttet til eksisterende fabrikk via transport gater.

Skanska var totalleverandør med ansvar for koordinering og fremdriftskontroll av sideentreprenører. Kontrakten omfattet også fremlegg og tilkobling mot fjernvarmesentral, oljeutskiller og støpte renner i produksjonslokalene.

Bygget er oppført etter energikravene i TEK. Varme og kjøling hentes fra varmesentral inne på området og fordeles i bygget via ventilasjonsanleggene.

BIM ble benyttet i tverrfaglig prosjektering, planlegging og produksjon; til kollisjonskontroller, visualisering, mengdeuttak, framdriftsplanlegging, samt til KS i prosjektering og produksjon. Solibri ble brukt som samhandlingsverktøy i prosjekteringen og til avklaringer ute på byggeplassen. I oppfølgingen av KS og HMS på byggeplassen ble BIM 360 Field benyttet. Det ble også benyttet som dokumentasjonsverktøy i forbindelse med sluttbefaringer og overlevering til byggherren.

Bakoverplanlegging ble benyttet for å sikre involvering og forankring hos alle aktørene i utarbeidelsen av planene.

Arkitekt: Halvorsen & Reine AS

Søk etter et prosjekt

Antall prosjekter

loading