c

Husøy havn

  • Husøy Havn

Prosjektet Husøy havn består av 5 stk boligblokker med 4 etg. og underliggende p-kjeller under tre av blokkene samt boder/teknisk rom. Vi skal også opparbeide et utomhusanlegg inkludert en kyststi, lekearealer, samt etablere kaifront og to småbåthavner, en mot vest og en mot øst. Det blir oppstart bygging i 2017 og forutsatt planlagt salgstakt vil prosjektet ferdigstillelses innen september 2020.

Leilighetene vil ha en idyllisk og ettertraktet beliggenhet ved innseilingen til Tønsberg med moderne og komfortable 2- til 4-romsleiligheter. Alle leilighetene har store balkonger eller terrasser, de fleste med utsikt mot Vestfolds skjærgård. Leilighetene varierer fra ca. 60 m2 BRA til ca. 180 m2 BRA.  

Vi har benyttet BIM og VDC i prosjekteringen av prosjektet.

Arkitekt:SPIR Arkitekter

Søk etter et prosjekt

Antall prosjekter

loading