c

Skogmo videregående skole

  • Skogmo videregående skole

Skanska vant prosjektet gjennom en design/pris-konkurranse. Etter en samspillfase ble det inngått en totalentreprise-kontrakt. Prosjektet består av et tilbygg for TIP avdeling (teknisk industriell produksjon)på 2500 m2. Tilbygget er i 2 etasjer med undervisningsrom i andre etasje. I tillegg er det foretatt ombygging og rehabilitering av 2500m2 av eksisterende bygningsmasse. Totalt har skolen 955 elever og ca. 170 lærere/ansatte etter gjennomføring av utvidelsen.

Tilbygget er oppført med bæresystem i stål og Lett-takelementer. Fasader består av alu-/glass og tradisjonelle klimavegger. Verkstedhallenes gulv er utført som slipt betong. I prosjektet leverte Skanska lakkeringskabin med forbehandling og blanderom. Det ble også levert og montert prefabrikkert smøregrav for større kjøretøy.

Utomhusanlegg besto av blant annet parkeringsplasser, sykkelparkering, fotballbinge og miljøstasjon. På grunn av krav i reguleringsplanen ble alt overvann ført til store fordrøyningsmagasin. Disse ble beplantet med egnete planter.

Tilbygget er oppført som lavenergibygg, energiklasse A.

Arkitekt: HUS Arkitekter AS

Søk etter et prosjekt

Antall prosjekter

loading