c

E16 Åsbygda - Olum

 • Illustrasjon
 • Kartutsnitt

Kontraktsarbeidet består av prosjektering og bygging av E16 mellom profil 2600 (Åsbygda) til ca. profil 12950 ved Olum som angitt på kartutsnittet.

I hovedtrekk omfatter kontrakten prosjektering og bygging av (omtrentlige mengder):

 • 10 500 m H5 veg med forbikjøringsfelter
 • 1000 m fylkesveger
 • Bygging av G/S-veg i kryssområdene Kleggerud og Olum
 • 4900 m drifts- og skogsbilveger
 • 4500 m traktorveg klasse 7
 • 12 stk stopplommer langs ny E16
 • 2 stk nødlommer langs ny E16
 • 1 stk kjettingplass langs ny E16.
 • Overvann og dreneringssystem langs hoved- og sideveger.
 • Omlegging av bekker og vassdrag nødvendig for gjennomføring av prosjektet.
 • 2 planskilte kryss ved Kleggerud og Olum.
 • Det skal legges trekkrør og høgspentkabel langs hele strekningen.
 • Belysning av kryssområder og fylkesveg
 • Konstruksjoner:
 • 2 stk kulvert
 • 1 faunapassasje
 • 4 overgangsbruer i tre
 • 1 overgangsbru i betong ifm. planskilt kryss på Kleggerud
 • 7 bruer i linjen.

Søk etter et prosjekt

Antall prosjekter

loading