c

Coop Bygg Kongsberg

  • Coop Bygg Kongsberg
  • Coop Bygg Kongsberg

Coop Bygg Kongsberg er en tradisjonell byggevarebutikk på ca. 2600 m2, samt en driv-in-butikk for trelast og tyngre byggevarer på 4000 m2. I tillegg arealer til sosiale rom. Totalt areal er ca. 7000 m2.

Utomhusarealer skal opparbeides med utvendig trelastlager, plantemarked og parkeringsplasser.

Bygningene oppføres som tradisjonelt stålbygg med yttervegger hovedsaklig i sandwichelementer, takkonstruksjon med gitterdragere og selvbærende stålplater som er utvendig isolert og tekket med Derbigum takpapp. Takhøyde ca. 8m.

Bygget leveres med energibrønner til oppvarming av butikk, driv-in og gatevarme.

Prosjektet bruker BIM til prosjektering og BIM 360 Field til oppfølging av avvik og overlevering.

Arkitekt: BAS Arkitekter AS

Søk etter et prosjekt

Antall prosjekter

loading