c

Edvardsløkka Omsorgsboliger

  • Edvardsløkka Omsorgsboliger
  • Edvardsløkka Omsorgsboliger
  • Edvardsløkka Omsorgsboliger
  • Edvardsløkka Omsorgsboliger

Edvardsløkka Omsorgssenter består av 48 stk. omsorgsboliger med sykehjemskvalitet. Samt fylkes tannhelsetjeneste og produksjonskjøkken for helse og omsorg i hele Kongsberg kommune.
Det blir også dagaktivitetssenter, kafe og bibliotek. BTA er på 5502 m2.

De nye omsorgsboligene skal bygges som plusshus og det skal benyttes massivtre som byggemateriale. Bygget blir på 3 etg. samt teknisk rom på taket.

Områder er under regulering og rekkefølgebestemmelser for opparbeidelse av vei, fortau, vann, avløp, overvann, strøm, fiber etc. skal utføres som en del av entreprisen. Det skal i tillegg opparbeides torg, park, gatelys og beplantning.

Arkitekt: Bølgeblikk Arkitekter AS

Søk etter et prosjekt

Antall prosjekter

loading