c

Oslo storbylegevakt

  • Oslo storbylegevakt
  • Oslo storbylegevakt
  • Oslo storbylegevakt

Ny storbylegevakt for Oslo kommune ved Aker sykehus. Oslo storbylegevakt skal være et døgnåpent helse- og sosialtilbud for alle som oppholder seg i Oslo. Dette innebærer akutte legetjenester innen somatikk, psykiatri, rus, sosiale kriser og skader, samt ambulente legevakttjenester.

Oslo storbylegevakt får en grunnflate på ca. 5200 m2 med to fløyer på hhv. 5 og 3 etasjer over markplan. Totalt bruttoareal er 25 000 m2, i tillegg til et underjordisk p-hus på ca. 6000 m2.

Samspillsfase på ca. 12 mnd før inngåelse av NS8407-kontrakt. Prosjektet (Skanska, byggherre og rådgivere) har vært samlokalisert i samspillet, dette fortsetter i gjennomføringen.

BREEAM Excellent, Passivhus

Utstrakt bruk av digitale hjelpemidler i prosjektet; Touchplan, StreamBIM, BI360Field, Synchro.

Arkitekt: Nordic – office of architecture

Søk etter et prosjekt

Antall prosjekter

loading