c

RV 706 Nydalsbrua med tilknytninger

  • Illustrasjon
  • Illustrasjon
  • Illustrasjon

Nydalsbrua er bygget som kombinert skråkabel og kassebru med fire kjørefelt (dimensjoneringsklasse H6). Brua ble tilknyttet rundkjøring på begge sider.

Det ble valgt en toplans kryssløsning på vestsiden av Nydalsbrua. Her ble det bygget en oval rundkjøring tilknyttet brua i øvre plan. Påkjøringsrampene til rundkjøring ble bygget som slakkarmerte platebruer.

Prosjektet omfattet også bygging av ca.1,4km ny tofelts veg med vegbredde 9 meter.

Rv.706 Oslovegen skal krysse Leirelva på to plasser. Her ble det bygget to stk. platebruer, Leirosbrua nord og Leirosbrua sør. Begge ble bygget som spennarmerte platebruer. Leirosbrua nord er ca. 100 meter fordelt på fem akser, og Leirosbrua sør er ca. 50 meter fordelt på 3 akser.

For å stabilisere skråning mot Dovrebanen ble det satt opp en 170 meter lang rørspuntkonstruksjon.

Søk etter et prosjekt

Antall prosjekter

loading