c

RV 706 Nydalsbrua med tilknytninger

  • Illustrasjon
  • Illustrasjon
  • Illustrasjon

Prosjektet omfatter ny Sluppen bru (Nydalsbrua), og tilknytningene til vegnettet på begge sider av elva, både det som finnes i dag og det fremtidige vegnettet. 

Nydalsbrua skal bygges som kombinert skråkabel og kassebru med fire kjørefelt (dimensjoneringsklasse H6). Brua skal tilknyttes rundkjøring på begge sider.

Det er valgt en toplans kryssløsning på vestsiden av Nydalsbrua. Her skal det bygges en oval rundkjøring tilknyttet brua i øvre plan. Påkjøringsrampene til rundkjøring bygges som slakkarmerte platebruer.

Prosjektet omfatter også bygging av ca.1,4km ny tofelts veg med vegbredde 9 meter.

Rv.706 Oslovegen skal krysse Leirelva på to plasser. Her må det bygges to stk. platebruer, Leirosbrua nord og Leirosbrua sør. Begge skal bygges som spennarmerte platebruer. Leirosbrua nord er ca. 100 meter fordelt på fem akser, og Leirosbrua sør er ca. 50 meter fordelt på 3 akser.

For å stabilisere skråning mot dovrebanen skal det settes opp en 170 meter lang rørspuntkonstruksjon.

Søk etter et prosjekt

Antall prosjekter

loading