c

Alrek Helseklynge

Grønne løsninger - Energi

Bygget har solcelleanlegg på tak og
fjernvarme er benyttet som oppvarming, også i
byggeperioden. Det er gjennomført solstudier for å
optimalisere bruk av solskjerming.

Søk etter et prosjekt

Antall prosjekter

loading