c

Rørestrand Park

  • Rørestrand Park
  • Rørestrand Park
  • Rørestrand Park

Rørestrand ligger i den sørlige enden av Horten og er et populært rekreasjonsområde for lokalsamfunnet året rundt. Prosjektet har en landlig beliggenhet, men er samtidig bare noen minutter fra Horten sentrum. De 44 leilighetene som er bygget ligger i et naturskjønt område tett på skog, sjø, strand og småbåthavn.

Prosjektet består av fem bygg på tre etasjer, med 8-10 boenheter i hvert bygg. Leilighetene er 3-, 4- og 5-roms, og størrelsen varierer fra 75 til 136 m2. Det er bygget parkeringskjeller under 2 av husene. Det er valmet tak som gir husene et mer villapreg en tradisjonelle blokker.

Bæresystem er i betong og stål, og yttervegger i tre med STO-puss og trekledning. 

Byggene plasseres i to rekker langs skogen og kysten, omtrent 150–250 meter fra vannet. Leilighetene har en god himlingshøyde, mange vinduer/godt dagslys og store private utearealer. Enkelte av leilighetene har 3 terrasser/balkonger og det er satt fokus på at solforholdene skal være gode store deler av dagen. Ca. 2/3 av leilighetene er levert med 2 baderom, badekabiner. I april 2022 flyttet de første beboerne inn i de nye leilighetene.

Bygget er oppført med energiklasse A. Prosjektet endte med en sorteringsgrad på 97%.

Prosjektet er gjennomført som en totalentreprise basert på NS 8407.

BIM og Mural ble benyttet i tverrfaglig prosjektering, planlegging og produksjon; til kollisjonskontroller, visualisering, mengdeuttak, samt til KS i prosjektering og produksjon. Solibri ble brukt som samhandlingsverktøy i prosjekteringen og til avklaringer ute på byggeplassen. I oppfølgingen av KS og HMS på byggeplassen ble BIM 360 Field benyttet. BIM 360 Field ble også benyttet som dokumentasjonsverktøy i forbindelse med sluttbefaringer og overlevering til byggherren.

Arkitekt: KMS Arkitekter AS.

Søk etter et prosjekt

Antall prosjekter

loading