c

Åsane Sykehjem

  • Åsane Sykehjem

Nye Åsane sykehjem er et nytt sykehjem på ca. 10 300m2 med 100 beboerrom fordelt på ti bogrupper. Bygget består av fire fløyer som er knyttet sammen med et midtbygg, Hjertesonen. Fløyene har alle tre etasjer, men de to fløyene mot nord og vest ligger en etasje høyere for å tilpasse seg terrenget og for å gi god utsikt og solforhold. Inngangen ligger i første plan i en av de to fløyene på laveste nivå, og inneholder i tillegg funksjoner som frisør og fotpleie, administrasjon, garderober, varelevering og lager.  

Det skal også lages en tunell under bygget som skal fungere som en forbindelseskorridor til Midtbygda Sjukeheim. Korridoren vil få direkte tilgang til bygget via heis og trapper til Hjertesonen. Utvendig vil det opparbeides hageområde mot sør og vest samt takhage med adkomst fra hjertesonen.  

Det er gjennomført en samspills- og optimaliseringsfase på ca. et år der brukere, byggherre, prosjekterende, underentreprenører og Skanska har jobbet målrettet for å sikre et godt og optimalt bygg. Det er brukt VDC-metodikk i denne fasen for å sikre en god, involverende og effektive prosesser.  

Prosjektet skal Breeam-sertifiseres med minimumskrav very good, men prosjektet tilstreber, og ligger godt an til, å oppnå excellent. Vegger og dekker i hver fløy utføres i massivtre. Prosjektet har jobbet mye med å eksponere så mye som mulig av massivtreet i det ferdige bygget. På taket vil det bli montert solceller på to av fløyene og sedum på de to andre. For oppvarming vil det etableres energibrønner som gir et miljøvennlig og energieffektivt oppvarmingssystem. I byggeperioden vil byggeplassen være fossillfri. 

Detaljprosjektering gjennomføres ved bruk av VDC-metodikk og ICE-møter, med både fysiske og digitalt møter.  

I utførelsen vil det gjennomføres involverende planlegging hele byggeperioden for å sikre effektiv og sikker produksjon. Prosjektet vil ta i bruk digital armering for betongkonstruksjoner. 

Søk etter et prosjekt

Antall prosjekter

loading