c

Hamang Trafostasjon

  • Illustrasjon

Grunn- og byggdelen av nye Hamang transformatorstasjon.Stasjonen er klassifisert som klasse 3 i samsvar med "Forskrift om forebyggende sikkerhet og beredskap i energiforsyningen" (Beredskapsforskriften, KBF / BFE).

Søk etter et prosjekt

Antall prosjekter

loading