c

Arna Urban

  • Arna Urban
  • Arna Urban
  • Arna Urban
  • Arna Urban
  • Arna Urban
  • Arna Urban
  • Arna Urban

Arna Urban er bestående av 85 leiligheter utført i en totaltentreprise for OBOS i størrelsene 40-146 kvm for kjøpegruppe 50+.
Prosjektet er sentralt plassert i Indre Arna, kun to minutters gange fra jernbanestasjonen i Arna og 10 minutter med tog til sentrum. 

Grunnarbeidene ble utført av Vassbakk & Stol, og det ble tatt ut store mender sprengsteinsmasser fra tomten for å frigjøre fotavtrykket. Uforutsette grunnforhold gjorde at man måtte omprosjektere bærekonstruksjonen, og hele forkanten av bygget hvilker i dag på stålkjernepeler 10m. under fundamentene.

Betong og tømrerarbeidene har Skanska utført i egenproduksjon med plasstøpte dekker og en blanding av prefabrikerte vegger og plasstøpte vegger. Fasadene består av teglstein og Steni Fasadeplater. Innglassede balkonger viser store deler av utrykket på vest fasaden mot Arnavågen. De innglassede balkongene fungerer som støyskjerming for de utsatte leilighetene. 


Det strekker seg et felles garasjeanlegg under byggene, med parkeringer og bodarealer og 2 heiser direkte opp til alle svalgangene. 
Svalgangene er plasstøpt, og byggene knyttes sammen av en spennarmert bro. 

Teglfasaden er utført i Bratsberg Tegl, og er et av de siset prosjektene norske Bratsberg leverte teglstein til. Det er 17 forskjellige teglsteinsfasader, med 6 forskjellige mørtelfarger. 

Det er meget gode kvaliteter utomhus, med stort fokus på naturstein, nåde i støttemurer og med bruk av granittstein i gangarealer.

Under planlegging og utførelse spilte BIM en stor rolle, og alle underentreprenører fikk nødvendig infirmasjon via digitale verkøy som BIM360 Field. Verktøyet åpner opp for kontirnuerlig digital kommunikasjon vedr. grad av ferdigstillelse, og man minimerer dermed behovet for statusmøter. 

Prosjektet startet sommeren 2015 og ble overlevert byggherre februar 2017. 

Søk etter et prosjekt

Antall prosjekter

loading