c

K4 Fornebu Endestasjon

  • Oversiktsbilde tomt

K4 omfatter arbeider med riving av eksisterende bygningsmasse, omlegging av veier og kabler og rør i grunn på Fornebu sør tomten. Det skal videre etableres ferdig byggegrop for neste entreprise ved å fjerne nødvendige løsmasser og fjell og håndtere overskuddsmasser inkl. forurensede masser.

Søk etter et prosjekt

Antall prosjekter

loading