c

CO2 Mottaksanlegg i Øygarden

  • Illustrasjon
  • Tomteområde
  • Tomteområde
  • Oversiktstegning

Prosjektet er en mye omtalt prestisjefylt utbygging med høy miljøprofil, som går ut på å utføre grunn og betongarbeid for Main Civil Contract for CO2 mottaksanlegg ved Ljøsøysundet nær Naturgassparken på Kollsnes i Øygarden utanfor Bergen.

Jobben består i hovedsak av utsprenging av tomta for verdens første mottaksanlegg for CO2. Dette skal ligge i Naturgassparken i Øygarden utenfor Bergen. Det skal sprenges ut ca 515.000 faste kubikk med fjell, og vi skal delvis deponere sprengstein i sjøen for etablering av landareal for deler av fabrikkområdet. Masseoverskuddet skal selges og fraktes ut av prosjektet. Vi skal mudre ca. 40.000 m3 med dårlige masser fra sjøbunn, og deponere disse i Ljøsøysundet. Det skal bygges en importkai der båtene som kommer med CO2 skal legge til for levering inn til mottaksanlegget.

Det skal også bygges et administrasjonsbygg som blir en sentral del av anlegget, og der har byggherren lagt stor vekt på å beskrive høy kvalitet på overflater og finish. Dette bygget skal inneholde besøkssenter, auditorium, kantine, kontrollrom, resepsjon mm. På tomten skal vi også oppføre laboratorium og verkstedbygg, samt 4 mindre bygg like ved administrasjonsbygget.

Det skal opparbeides veger, grøfter, kulverter og infrastruktur, mens selve mottaksanlegget som skal utføres i neste entreprise. Tekniske fag er også del av arbeidsomfanget, med vekt på elektro, tele og automasjon som skal levere TV overvåking, alarm, brannanlegg, adgangskontroll mm for fabrikkområdet og bygningsmassen.

Som del av vår kontrakt ligger det 2 opsjoner. Den første gjelder utsprenging av fase 2 av tomten på ca 280.000 fm3, og opsjon 2 er bygging av kai nummer 2. Med en byggetid på 23 måneder fra november 2020 og fremover, blir det uansett et hektisk, spennende, variert og utfordrende prosjekt.

Søk etter et prosjekt

Antall prosjekter

loading