c

TWEL Kollsnes

  • Illustrasjon

Skanska og Equinor har inngått avtale om bygging av 300/132kV transformatorstasjon på Kollsnes for å forsyne platformene Troll B og C og Oseberg Sør og Feltsenter med landstrøm. Det skal også klargjøres for fremtidig tilkobling til Krafla.

I tillegg til bygging av selve transformatorstasjonen består kontrakten i å legge 132 kV jordkabler ca 1,3 km i grøft og kulvert fra trafostasjonen til et landfall. Landfallet skal bores ut i sjø og klargjøres for trekking av sjøkabler.

Det skal og legges kabler fra ny trafostasjon til eksisterende trafostasjon.

Elektriske anlegg i transformatorstasjonen og sjøkabel leveres i andre kontrakter.

I følge Equinors søknad til NVE er det beregnet å redusere CO2 utslipp med 718.000 tonn ved Troll B og C, og 350.000 tonn for Oseberg. Dette utgjør henholdsvis om lag 1,4 og 0,7 prosent av Norges totale utslipp. Det blir også store reduksjoner i NOX utslippene.

Søk etter et prosjekt

Antall prosjekter

loading