c

UHN-04 Stasjonen og UHN-06 Fibo

  • Skissetegning fra innganspartiet
  • Skissetegning fra innsiden av stasjonen

Fibo- og Stasjonsentreprisen var de to siste av i alt fem entrepriser på strekningen Holm-Nykirke på Vestfoldbanen. Strekningen ble tilpasset fremtidige toghastigheter opp til 250 km/t.

Fiboentreprisen besto av et tverrslag på ca. 350 meter og ca. 2000 meter hovedtunnel. Stasjonsentreprisen omfattet totalt 2370 meter hovedtunnel, hvorav bygging av ny stasjonshall i fjell utgjorde drøye 850 meter.

Søk etter et prosjekt

Antall prosjekter

loading