c

Eidsvollsbygningen

Tilleggsinformasjon

I tillegg er Skanska tiltransportert mellom 10-15 entrepriser, som bl.a. omfatter tekniske anlegg, heis, maler- og tapetserarbeider, vindusrestaurering, trevarer, blikkenslagarbeider, utomhusarbeider, m.m.

Søk etter et prosjekt

Antall prosjekter

loading