c

Dronning Eufemias gate

Tilleggsinformasjon

Dårlige grunnforhold gjør at de nye gatene etableres på betongplater, som fundamenteres på påler til fjell. Rundt 110 påler med en samlet lengde på 42 km skal slås ned. Betongplatene vil dekke arealer på til sammen ca 25 000 kvadratmeter og det skal legges ut 15 000 kubikkmeter EPS-fyllinger samt 20 000 kubikkmeter skumglass.

Søk etter et prosjekt

Antall prosjekter

loading