c

Streketunnelen nord, Ljøbrua

  • Utsikt fra prosjektområdet
  • Prosjektområdet fra en annen vinkel
  • Streketunnelen under arbeid
  • Området rundt inngang tunnel

Fv 60 Rassikring, forlengelse av Streketunnelen, rasvoller og veger.

Bygging av 1850 meter ny Streketunnel, som forlenger tunnel mot nord. Tunnelen er mellom Hellesylt og Stranda på Sunnmøre. Arbeidet inkluderte ferdigstillelse av 600 meter dagsone inkl. 58 meter bru med trespenn og bygging av utsiktspunkt på Ljøen samt diverse rasvoller og kjegler i Herdalen.

Søk etter et prosjekt

Antall prosjekter

loading