c

Roligheden Gård

  • Roligheden Gård

To frittstående barnehagebygg og en bydelssal/gymsal.

Det ene bygget i én etasje er for små barn opp til 3 år.

Det andre bygget er for barn i alderen 3-5 år, med identitet som den tidligere låven som var oppført på tomten, både i form, farge og materialvalg. Bygget får to etasjer barnehageareal og én etasje for personal.

I tilknytning kommer en bydelssal som også vil ha gymsalfunksjon for barnehagen samt nærliggende skole.

Barnehagen drives som en felles enhet med dagens nabobarnehage (én organisatorisk enhet), og vil da bli den største i Kristiansand. Totalt areal ca 2400 kvm.

Søk etter et prosjekt

Antall prosjekter

loading