c

Tiedemannsbyen, felt D

  • Fotomontasje
  • Inne i blant blokkene

Felt D utgjør ca 1/3 av Tiedemannsbyen. Feltet som utbygges befinner seg på den gamle fabrikktomten til Tiedemanns Tobakksfabrikk på Ensjø i Oslo.

Prosjektet innebærer bygging av tilsammen 174 blokkleiligheter, 25 rekkehus, 160 parkeringsplasser i kjeller samt 366 sykkelplasser i innvendige rom.

I et samarbeid med Oslo kommune er det igangsatt et program for området, hvor det blant annet skal tilrettelegges for energiløsninger basert på fornybar energi, universell utforming av inngangspartier, miljøvennlige materialvalg og frodige uteområder.

Søk etter et prosjekt

Antall prosjekter

loading