c

Hovdejordet Sykehjem

  • Skissetegning

"Sølvsuper helse- og velferdssenter" er Bodøs nye sykehjem som skal være et senter for liv og aktivitet i nærmiljøet. Senteret, med 74 korttidsplasser og 6 barneboliger skal bli mer enn et sykehjem: Det skal også fungere som et nærmiljøsenter med lavterskeltilbud for både ansatte, brukere og pårørende. Det 11 400 kvadratmeter store senteret i fire etasjer med parkering i kjeller, har over 400 rom og med arealer tilrettelagt for aktivitet i hele bygget.

Dagsenter og kveldssenter
Det planlegges 20 dagsenterplasser, pluss ti plasser tilrettelagt for hjemmeboende med demens. Dette senteret tar høyde for at folk skal kunne bli boende hjemme lenger i tilrettelagte boliger med hjemmetjenester.

Søk etter et prosjekt

Antall prosjekter

loading