c

Fyllingsdalen Sykehjem

  • Skisse - Fyllingsdalen sykehjem
  • Planskisse - Fyllingsdalen sykehjem

Hovedbygget er opprustet til et korttidssykehjem og det nye bygget huser kompetansesenteret for demensomsorg. Kompetansesenteret er nyskapende både regionalt og nasjonalt, med særlig vekt på unge demente og demente med spesielle adferdsvansker.

Korttids- og rehabiliteringssykehjemmet har plass til 96 beboere samt 33 beboere for demensomsorg.

Søk etter et prosjekt

Antall prosjekter

loading