c

Fyllingsdalen Sykehjem

Tilleggsinformasjon

Uteområdene består av hagerom mellom de ulike bygningsdelene. Det er anlagt et større sammenhengende nett av stier for opptrening. All parkering vil være i egen parkeringsgarasje under nybygget.

Totalt areal ca 16 700 kvm.

Søk etter et prosjekt

Antall prosjekter

loading