c

Midtbygda Skole

Bærekraft og grønn

Skolen rustes opp og utvides til 28 undervisningsrom, som kan huse 728 elever, mot dagens 440. Ferdig utbygget vil skolen ha kapasitet til å undervise fire-parallell på alle sju trinn.

 

Skolen skal ha en miljøbevisst profil. BIM-verktøy er brukt på byggeplass.

Prosjektets hovedgrep går ut på å knytte sammen nye undervisningsfløyer med eksisterende arealer ved hjelp av et langsgående fellesrom, den nye ”Storstua”. Prosjektet innebefatter også arealer for idrett og offentlig bibliotek. De nye bygningsvolumene binder sammen anlegget og skaper nye og atskilte uterom for utendørs opphold og lek.

Konseptet gjør bruk av et fellesrom, ”storstua”, over to plan for å lage en horisontal og vertikal forbindelse mellom skolens funksjoner. Den blir det viktige bindeleddet mellom skolens eksisterende og nye deler.

Idrettshall og offentlig bibliotek er knyttet sammen med skolen for øvrig, men har separat inngang for at aktivitetene skal kunne leve sitt eget liv utenfor skolens åpningstider.

Materialpaletten består av tegl, fargede fasadeplater, glassfasadesystem samt isolerte fasadeplater. Utover dette er det tenkt innslag av farget glass i storstuas glasspartier.

Fløyene og bibliotek/garderobe del utføres i teglstein sammen med fargede fasadeplater, og idrettshallen i isolerte fasadeplater. Storstua utføres i hovedsak med glassfasadesystem.

Søk etter et prosjekt

Antall prosjekter

loading