c

Hagaløkkveien 28 - Aibel

Bærekraft og grønn

Bygget får sertifiseringen BREEAM "Very good", og er utrustet med 3-lagsvinduer og fasader med tetthet på passivhusnivå. Bygget forsynes med jordvarme via 36 geobrønner, 200 meter ned i bakken, noe som senker energikostnadene.

Søk etter et prosjekt

Antall prosjekter

loading