c

E6 seksjon Trondheim - Strindheimtunnelen /dagsone

  • Inntegnet vei/tunnel i kart
  • Strindheim under arbeid - mot sør
  • Strindheim under arbeid mot øst
  • Strindheimskrysset - arbeid med lokket

To km tunnel og treplans kryss med tilhørende arbeider.

Arbeidene startet med bygging av gang- og sykkelvei under Bromstadvegven ved Strindheim skole samt en bru over Innherradvegen ved Gildheimkrysset. Driving av 2 km tunnel gjennom fjell. I tillegg ble det utført store betongarbeider med blant annet et betongkryss i tre plan på Strindheim. Tunnelen ble åpnet i 2014.

Søk etter et prosjekt

Antall prosjekter

loading