c

Brandangersundet bru

Tilleggsinformasjon

Hovedspennet er bygget som nettverksbru, med en overliggende stålkonstruksjon som betongdekket henges opp i ved hjelp av skråstilte kabler. Hovedspennet er produsert i Sløvåg, og fraktet med to flytekraner til brustedet for montering.

Søk etter et prosjekt

Antall prosjekter

loading