c

Teigar Ungdomsskole og idrettshall

  • Teigar ungdomsskole og idrettshall

Skolen blir i sin helhet et nybygg som erstatter eksisterende Teigar ungdomsskole. Bygget består av en skoledel over to etasjer på ca 5800 m2 og en idrettshall på ca 3750 m2 BTA. I tilknytning til skolen vil det bli etablert et omfattende utomhusanlegg, som skal invitere til bruk av skolen som nærmiljøanlegg. Det skal etableres kunstgressbane og ballbaner.

Det etableres et varmepumpeanlegg som skal forsyne den nye skolen med vannbåren varme. Anlegget baseres på energi fra grunnvann i fjell, som hentes fra 35 fjellbrønner, lokalisert under de nye parkeringsplassene.

Søk etter et prosjekt

Antall prosjekter

loading