c

Lambertseter Senter

Tilleggsinformasjon

Prosjektet har sterkt miljøfokus på energibruk, materialvalg, samt støy i bygge- og driftsfasen. Totalt areal ca 42 000 kvm.

Som del av totalentreprisen er Skanska ansvarlig for at energiforbruket i fellesareal og garasjearealet ikke overstiger delmålene på 83 og 11 kWh/m2 pr år i de påfølgende første tre år av driftsfasen.

Søk etter et prosjekt

Antall prosjekter

loading