c

Ypsilon Gangbru

  • Ypsilon 1: fotokredit Terje Løchen
  • Ypsilon 2: fotokredit Terje Løchen
  • Ypsilon 3: fotokredit Terje Løchen
  • Ypsilon 4: fotokredit Terje Løchen

Ypsilon gangbru over Drammenselva.

Brua er en ett-tårns skråstagbru med tårnet plassert i Drammenselva. Lengde på hovedspennet er 80 meter. Sidespennet er 50 meter.

Brubane og mast er i stål, landkar og fundament i plasstøpt betong.

Søk etter et prosjekt

Antall prosjekter

loading