c

Bjørvika senketunnel

Tilleggsinformasjon

Senketunnelen er bygget i et arbeidsfellesskap mellom nederlandske Bam Civiel/Volker Stevin og Skanska Norge.

Før tunnelen ble installert ble det mudret en grøft tvers over Bjørvika. Det dreier seg om ca 600 000 kubikk mudringsmasser. Det gikk med ca 90 000 kubikk betong.

Deler av kaiene på Sørenga og Havnelageret måtte rives for å gi plass til tunnelarbeidet og ble deretter bygget opp igjen etter at tunnelen var installert.

Søk etter et prosjekt

Antall prosjekter

loading